Dopravné ihrisko začína fungovať

September 2009 / Prečítané 2054 krát
   Ako sa správať na cestách? Poznáme pravidlá cestnej premávky? Čo sa nám a našim deťom môže na ulici stať? Ako je to vlastne s bicyklovaním a prechádzaním cez cestu?
   Tieto otázky a určite mnoho ďalších si v dnešnej dobe kladie asi každý z nás. Pri hlbšej analýze dopravnej nehodovosti zistíme, že najviac ohrozenou skupinou sú chodci a cyklisti. Medzi chodcami je najviac ohrozenou skupinou práve predškolská a školská mládež. Rôzne, často vážne úrazy sú tou najsmutnejšou súčasťou cestnej premávky.
   Potreba dopravnej výchovy sa stala preto nutnou súčasťou vyučovacieho procesu vo výchove detí i mládeže. Pre tieto účely bolo v materskej škole na ul. Za hradbami v Pezinku vybudované v rámci nového projektu dopravné ihrisko. Do projektu je zapojená aj Mestská polícia Pezinok, pričom má za úlohu v rámci prevenčných aktivít pripraviť deti na bezpečný pohyb v cestnej premávke. Cieľom je osvojenie znalostí i zručností žiakov, ktoré, priznajme si, často chýbajú aj mnohým dospelým.
   Účastníci projektu si počas jeho realizácie prehĺbia vedomosti o dopravných predpisoch, osvoja si zručnosti jazdy na bicykli tak, aby všetky nové poznatky následne využívali aj v praktickom živote. Prevádzka dopravného ihriska začne už začiatkom šk. roku 2009/ 10. Projektu, ktorý vypracovala projektová manažérka mesta M. Krnáčová, sa postupne zúčastnia všetky materské školy a žiaci I. stupňa zo všetkých základných škôl v Pezinku. O termínoch bude vedenie škôl včas informované.

pol. Lucia Korytárová, Odd. prevencie kriminality
 

Ohodnoťte článok: