Pomôžte zdokumentovať pezinské Vinobrania

Júl 2009 / Prečítané 1320 krát
   Vážení občania, obraciame sa na vás s prosbou o darovanie alebo zapožičanie fotografií, pohľadníc, propagačných materiálov a upomienkových predmetov súvisiacich s pezinským Vinobraním. Tieto materiály by sme chceli použiť na výstavku, ktorú budeme organizovať pri príležitosti 50. výročia nášho Vinobrania. Materiály môžete priniesť alebo si ich môžeme prísť zobrať či zdokumentovať u vás.
   Kontakt: Pezinské kultúrne centrum, Holubyho ul. 42, 902 01 Pezinok, p. Daniela Debnárová, tel. 033/641 3489, 033/641 2093, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk
 
 (pkc)

Ohodnoťte článok: