Hrob Richarda Rétiho znovuobjavený vo Viedni

Júl 2009 / Prečítané 4546 krát
   Hoci je život pezinského rodáka a šachového veľmajstra Richarda Rétiho dostatočne známy a jeho profesionálne pôsobenie dobre zmapované, otázka smrti a najmä miesto pochovania bolo vždy zahalené rúškom legiend a dohadov. Richard Réti zomrel nečakane v Prahe ako štyridsaťročný na šarlach dňa 6. júna 1929. Viaceré publikácie a články zhodne uvádzajú, že v Prahe je aj pochovaný. Vychádzali pravdepodobne z predpokladu, že tu mal oficiálny trvalý pobyt a poslednú rozlúčku zo životom. Pri pátraní po mieste jeho posledného odpočinku sa však ukázalo, že vlastne nikto presne nevie, kde konkrétne slávny veľmajster leží. K slovu sa tak dostal bádateľský výskum, historické materiály a dedukcia, pričom sme dospeli k nasledujúcim záverom.
   Ukázalo sa, že matka Richarda Rétiho, Anna, dala čoskoro po smrti previezť pozostatky svojho syna do Viedne, kde bol 30. júna 1929 uložený do rodinnej hrobky, v ktorej ležal už jeho otec, lekár Samuel Réti. Richard bol pravdepodobne rovnako ako jeho otec spopolnený. Rodinný hrob sa nachádza na viedenskom Centrálnom cintoríne (Zentralfriedhof), v oddelení starých židovských hrobov, pri bráne I. (Tor 1.), sektor 51, riadok 5, poradové číslo hrobu 34. Myšlienka prevozu jeho pozostatkov z Prahy mala svoju logiku. Viedeň bola miestom, kde Richard po odchode z Pezinka v roku 1904 prežil obdobie svojho dospievania, tu sa vypracoval na šachistu svetového formátu, mal stále rodinné zázemie v podobe svojej matky a brata Rudolfa a často sa sem vracal. Naviac, ako už bolo uvádzané, bol tu pochovaný aj jeho otec.
   Na náhrobnom kameni je vytesaný nápis: Herr Dr. Med. Univ. Samuel Réti gest. am 2. September 1904 im 51 Lebensjahre. Tief betrauert von seiner Gattin und seinen 2 Söhnen. Friede seiner Asche! (Doktor medicíny Samuel Réti, zomrel 2. septembra 1904 v 51 roku svojho života, hlboko oplakávaný svojou manželkou a dvomi synmi. Pokoj jeho popolu!) Pod týmito riadkami bol neskôr pridaný nápis: Richard Réti, Grossmeister des Schachs, geb. 28. Mai 1889, gest.6. Juni 1929.(Richard Réti, šachový veľmajster, narodený 28. mája 1889, zomrel 6. júna 1929). Podľa evidencie správy cintorína, bola 27. augusta 1941 na tom istom mieste pochovaná aj matka Anna Rétiová, rodená Mayerová. Pretože však na hrobe nie je uvedené jej meno, usudzujeme, že v čase smrti už nemala príbuzných, ktorí by tam jej meno dali vytesať. Absencia príbuzných bude pravdepodobne aj príčinou, prečo je dnes hrob zanedbaný a neudržiavaný.
   Zástupcovia Malokarpatského múzea v Pezinku a Klubu šachu Pezinok na znak úcty a uznania k tomuto velikánovi a rodákovi zorganizovali pracovný výjazd do Viedne, kde položili v deň 120. výročia jeho narodenia, dňa 28. mája 2009, spomienkové vence na jeho hrob. Ide zároveň o symbolické založenie tradície, kedy každoročne pred začiatkom šachového turnaja Memoriál Richarda Rétiho vykonajú organizátori tohto podujatia spomienkový pietny akt.
   Otázka miesta Rétiho posledného odpočinku je tak definitívne odhalená a vysvetlená.
 
Martin Hrubala , Malokarpatské múzeum
 

Ohodnoťte článok: