Voľné pracovné miesto

Júl 2009 / Prečítané 1943 krát
MESTO PEZINOK
v zmysle zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
obsadzuje voľné pracovné miesto

REFERENT SPRÁVY MAJETKU
(vedúci referátu)

požiadavky:

- Vysokoškolské vzdelanie (k žiadosti priložiť doklad o ukončení štúdia)
- práca s PC
- vodičský preukaz skupiny B
- bezúhonnosť (doložená výpisom z Registra trestov, nie starším ako 3 mesiace)
- riadiace a organizačné schopnosti
- odborná spôsobilosť na verejné obstarávanie vítaná

Žiadosti so životopisom a požadovanými dokladmi zasielajte do 31. 8. 2009 poštou na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok, prípadne prineste osobne do podateľne MsÚ (na prízemí), alebo pošlite elektronickou poštou na adresu : gottschallova.renata@msupezinok.sk  alebo msu@msupezinok.sk .

   Vopred ďakujeme všetkým kandidátom za prejavený záujem, avšak odpovedať budeme len vybraným kandidátom, pozvaným na osobný pohovor, ktorí najviac vyhovujú naším požiadavkám.