Cajlania majú nového richtára

Júl 2009 / Prečítané 1292 krát
   Každý rok si volia richtára. Ide len o recesiu, ich richtár nemá svoj úrad ani samosprávne kompetencie. Zanikli 1. januára 1948, kedy sa Cajla stala súčasťou Pezinka.
   Pred šiestimi rokmi sa obyvatelia tejto časti mesta rozhodli oživiť pomaly vymierajúce tradície. Chceli prebudiť v ľuďoch zdravý lokálpatriotizmus, aby niečo urobili pre seba. Od toho času každý rok, keď postavia pri miestnom kostole máj, zhromaždia sa v blízkom pohostinskom zariadení, kde sa spoločne zabávajú a volia svojho richtára. Ten má potom rok na to, aby niečo urobil pre Cajlu, staral sa o kultúru, organizoval podujatia.
   Šiestym „novodobým“ richtárom sa stal Eman Penák (na fotografii). Právomoci a insignie prevzal od predchodcu – dosiaľ najmladšieho cajlanského richtára 27-ročného Zdena Čecha. „Funkciu richtára mi ponúkali už minulý rok, mal som však iné starosti, zomrela mi manželka. Dočkalo ma to tento rok. Tak ako moji predchodcovia, i ja chcem niečo urobiť pre Cajlu. Čo sa týka podujatí, už sme organizovali pre deti MDD. Každý detský účastník, si odniesol domov okrem programu diplom a prívesok z orechov od richtára. Ešte by sme chceli urobiť Annabál či hodovú zábavu a na Silvestra ohňostroj. Máme v pláne urobiť aj čosi hmatateľnejšie. Do nášho kostola chodí stále viac ľudí, začína byť primalý, preto chceme urobiť pred vchodom prístrešok, aby tí, čo sa nedostanú dnu, v prípade dažďa vonku nemokli,“ povedal nám nový richtár.
 
(mo)

Ohodnoťte článok: