Poďakovanie

Júl 2009 / Prečítané 1933 krát

 
Dňa 15. 6. 2009 sme sa navždy rozlúčili s našim drahým
Samuelom JURANOM.
Ďakujeme všetkým, príbuzným, susedom, priateľom a známym, ktorí ho odprevadili na poslednej ceste života, prejavmi sústrasti a kvetinovými darmi zmiernili náš žiaľ. Manželka, deti s rodinami.
Tak tíško odišla duša tvoja, že nestihol si povedať
ani zbohom, rodina moja.
Dňa 30. 5. 2009 vo veku 68 rokov nás opustil brat
Eduard NEY.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí ho prišli odprevadiť na poslednej ceste. Ďakujeme za kvetinové dary a prejavenú sústrasť. Sestry s rodinami.