Predchádzajme požiarom

Júl 2009 / Prečítané 1815 krát
   Pre hasičov patrí teplé a suché obdobie spracovania a skladovania obilnín a objemových krmív k najrizikovejším, čo sa týka vzniku požiarov. Na území okresov Pezinok a Senec vzniklo v uplynulom roku v mesiacoch máj – august 111 požiarov. Jeden požiar vznikol pri pozberovej úprave a skladovaní objemových krmovín.
   V záujme zvýšenia bezpečnosti a uchovania majetku a hodnôt je potrebné venovať v letnom období zvýšenú pozornosť priebehu žatevných prác, skladovaniu obilia, hrám detí, ktoré v čase prázdnin bez dozoru dospelých zapríčiňujú veľa požiarov, pričom sú vystavené nebezpečiu zranenia.
   Profesionálni hasiči Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vyzývajú občanov, aby nefajčili a nepoužívali otvorený oheň na miestach so zvýšeým nebezpečenstvom vzniku požiaru, v blízkosti stohov slamy a sena, lánov obilia a suchých porastov.
   Dúfame, že zodpovedným prístupom pomôžeme uchrániť zdravie, ľudské životy a predídeme
značným škodám na majetku.
   Prajeme vám príjemné prežitie dovolenkového obdobia a letných prázdnin.
 
pplk. Ing. Eva Orlická