Mladí policajti posilnili hliadky

Júl 2009 / Prečítané 1449 krát
   Strednej odbornej škole Policajného zboru v Pezinku sa podarilo nadviazať úzku spoluprácu s miestnym Obvodným oddelením PZ. Do 1. júla 2007 bola dĺžka štúdia na SOŠ PZ jeden rok a zahŕňa povinnú mesačnú prax na obvodných oddeleniach. Od toho času sa základné policajné vzdelanie skrátilo o polovicu bez povinnej praxe.
   Dlhoročné praktické skúsenosti pedagógov SOŠ naznačovali, že týmto novým modelom štúdia sa oslabí praktická zručnosť a motorické návyky začínajúcich policajtov. Teoretické vedomosti získané štúdiom bolo potrebné preniesť do praktického výkonu služby. Ani maximálna snaha učiteľov a vedenia školy o navodenie reálnej situácie v školských podmienkach však nezodpovedala potrebám praxe. Z toho dôvodu sa predmetová skupina Poriadkovej, hraničnej a cudzineckej polície rozhodla osloviť kvôli spolupráci riaditeľa OO PZ v Pezinku npr. Mgr. Michala Peniaka, ktorý zareagoval veĺmi pružne. Vytvorili sme systém vhodného dopĺňania policajtov OO PZ a poslucháčov SOŠ. Hlavne v letných mesiacoch, počas konania rôznych kultúrno-spoločenských akcií v Pezinku, sa posilnenie policajných hliadok javí ako veľmi účinný prostriedok na zabezpečenie verejného poriadku.
   Okrem informácie dávame zároveň odpoveď na otázku, prečo je v uliciach Pezinka zvýšený počet policajných hliadok.
   Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti v prospech oboch zúčastnených strán, ale hlavne v záujme ochrany a bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov nášho mesta.
pplk. Milan Štrbáň
 vedúci predmetovej skupiny Poriadková, hraničná a cudzinecká polícia

Ohodnoťte článok: