Macedónci na stáži na Slovensku

Júl 2009 / Prečítané 1754 krát
   V rámci projektu RELLMAS – podpora a regionálny rozvoj a miestny trh práce, sa v dňoch 8. -12. júna uskutočnila na Slovensku pracovná stáž pre vybraných 12 zástupcov z regiónov Ohrid a Skopje z Macedónska.
   Účastníkom stáže boli počas programu prezentované úspešné projekty prostredníctvom rôznych programov EÚ, ako aj praktické skúsenosti samospráv (mesto Pezinok, Malacky, Komárno, Bratislavský samosprávny kraj), verejnoprávnych inštitúcií (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; úrady práce sociálnych vecí a rodiny v Pezinku, Malackách a Komárne; Univerzita J. Seleyho v Komárne), neziskových organizácií (RRA Senec – Pezinok, RRA Komárno, Centrum voľného času Malacky, Cech pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska, Európsky vinársky rytiersky stav – EVIRS) a podnikateľské subjekty (firma Bageta Pezinok).
   Zástupcov z Macedónska prijal v Starej radnici primátor Oliver Solga, ktorý ich oboznámil s históriou a súčasnosťou mášho mesta. Pracovníčka Oddelenia vzťahov s verejnosťou MsÚ Monika Krnáčová im prezentovala niektoré projekty realizované zo zdrojov EÚ.
 
(mo, rra)

Ohodnoťte článok: