Vyšetrovanie zastavené – skutok sa nestal

Júl 2009 / Prečítané 1471 krát
   Už vo februári tohto roka na tlačovej konferencii v Bratislave oznámil primátor Mgr. Oliver Solga, že má informácie o chystanej diskreditačnej kampani jeho osoby. Rôzne náznaky v tomto zmysle sa objavili aj na internetových diskusných fórach. O niekoľko týždňov začal Úrad boja proti korupcii v Banskej Bystrici na základe anonymného udania trestné stíhanie proti jeho osobe podľa jednotlivých paragrafov a to za prečin podplácania, zločin prijímania úplatku, obzvlášť závažný zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Policajné orgány si vyžiadali všetky písomné podklady týkajúce sa zmluvy medzi Mestom Pezinok a spoločnosťou Skládka odpadov Dubová, na ktorej mesto Pezinok ukladá svoj komunálny odpad.
   Nasledovali kontroly Inšpekcie životného prostredia z Nitry a Úradu pre verejné obstarávanie z Bratislavy. Už v priebehu vyšetrovania sa ukázalo, že v procese verejnej súťaže ako aj pri uzatváraní zmluvy neprišlo k žiadnemu porušeniu zákona. Na základe týchto skutočností bolo trestné stíhanie primátora zastavené vo všetkých bodoch, pretože... „je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie...“
   Primátor sa k celej veci vyjadril takto: „Keďže mám absolútne čisté svedomie a nikdy som žiaden úplatok nezobral, takýto výsledok vyšetrovania som očakával. Anonymné udanie, ktoré bolo podnetom pre vyšetrovateľa od počiatku považujem za súčasť diskreditačnej kampane vedenej proti mojej osobe. Nepochybujem o tom, že nevyberané a zákerné snahy o moju diskreditáciu sa budú opakovať a stupňovať s blížiacimi sa voľbami. Na mojich jasných stanoviskách a nekompromisných postojoch to však nič nezmení. Hoci mám indície, kto sú ľudia, ktorí stoja za týmito nečestnými a bezcharakternými aktivitami, nebudem ich zatiaľ konkretizovať, skôr zvažujem proti ním podniknúť právne kroky.“
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: