Pripomenul si 50 rokov kňazstva

Júl 2009 / Prečítané 1675 krát
   Na sviatok vierozvestov sv. Cyrila a Metoda si v Pezinku na Cajle pripomenul 50 rokov kňazstva saleziánsky kňaz, vysokoškolský pedagóg a dlhoročný sprievodca pútnikov v Ríme don Štefan Šilhár SDB. Sviatosť kňazstva prijal v cudzine, aj primície slávil v Bazilike Panny Márie Pomocnice v Turíne, ďaleko od domova a bez prítomnosti príbuzných. Primičnú sv. omšu v rodnej Cajle mohol sláviť až v roku 1968.
   Slávnostnej sv. omši v záhrade Kostola Povýšenia sv. Kríža na Cajle predsedal sám jubilant za prítomnosti spolubratov saleziánov a sestier saleziánok. Jubilant slávil sv. omšu vo svojom primičnom ornáte a so svojím primičným kalichom, ktorý v liturgickom sprievode priniesli družičky v cajlanskom kroji. Slávnostným kazateľom bol emeritný biskup Mons. Štefan Vrablec, ktorý je saleziánskym odchovancom a s jubilantom dlhý čas spolupracoval v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Oboch vzácnych hostí na Cajle privítal pezinský farár vdp. Ján Ragula. Na záver sa jubilantovi prihovoril saleziánsky provinciálny vikár don Jozef Ižold, ktorý mu odovzdal ako dar štólu s vyobrazením Don Bosca.
 
Peter Sandtner
 

Ohodnoťte článok: