V Bruseli o Pezinku

Júl 2009 / Prečítané 1902 krát
   Kauza pezinskej skládky v Novej jame sa už dostala aj do pozornosti európskych inštitúcií. Výbor Európskeho parlamentu pre petície požiadal Európsku komisiu, aby vyšetrila povolenie skládky slovenskými úradmi. Na Európsky parlament sa ešte v novembri minulého roka obrátilo vyše osemtisíc občanov z Pezinka i okolia, ktorí namietali, že štátne orgány povolili skládku v rozpore s medzinárodnými záväzkami, ktoré prijala Slovenská republika. Tieto zaručujú verejnosti právo podieľať sa na rozhodovaní o povoľovaní stavieb ovplyvňujúcich životné prostredie. Ďalej namietali porušenie práva efektívne uplatniť námietky a pripomienky proti výstavbe a umiestneniu novej skládky, porušenie práva na informácie, porušenie práva na ochranu súkromia ako aj porušenie práva na priaznivé životné prostredie. Na adresu tohto pozitívneho rozhodnutia Bruselu uviedla Mgr. Zuzana Čaputová: " Je to pre nás skvelá správa. Po doručení rozsudku Najvyššieho súdu SR budeme o ňom Európsky parlament informovať a napriek tomu ,že nám dal Najvyššší súd za pravdu, má prešetrovanie petície Európskym parlamentom stále veľký význam. V petícii boli konkretizované ustanovenia noriem komunitárneho environmentálneho práva, s ktorými bol postup slovenských štátnych orgánov v rozpore, a to s Aarhuským dohovorom a štyrmi smernicami Európskeho parlamentu."
 
(ra)