Blahoželáme

Máj 2009 / Prečítané 1660 krát
Dňa 20. mája 2009 sa dožil
životného jubilea 70 rokov
Anton REPATÝ.

K tomuto výročiu mu želáme hlavne veľa zdravia a šťastia.
Manželka a deti s rodinami.

Ohodnoťte článok: