Prehliadka folklórnych skupín regiónu

Máj 2009 / Prečítané 2694 krát
Folklórna skupina seniorov z Pezinka usporiadala v sobotu 9. mája 2. ročník Prehliadky folklórnych skupín Malokarpatského regiónu pod názvom Slnko v nás. Podujatia v Dome kultúry sa zúčastnili súbory Kraľovan z Modry-Kráľovej, Liturgia zo Slovenského Grobu, Chorvaťanka z Chorvátskeho Grobu a domáca Folklórna skupina Obstrléze.
V úvode vystúpila FS Obstrléze s novým programom – Ľudovou operou. Je to ojedinelý prejav deja na báze ľudovej piesne. Autorkou projektu je Mgr. Milada Krejčová, hudbu spracoval Ing. Ján Kaňuk. V hlavných úlohách spievali: Janko – František Noskovič, Anička – Marianna Havlíková, matka – Kamila Németová. Záletníka Jurka spieval Ján Šindler, Evičku Mária Trubárová, otca Jozef Pták. Dievčatá predstavovali Darina Kantárová, Emília Németová, Ida Nayová a Emília Chmelárová. Myšlienku spojiť piesne s dejom ocenFolklórna skupina Obstrléze v programe – Ľudová opera.ili diváci veľkým potleskom. Pochopili, že ide tu o niečo úplne nové.
Ostatné skupiny predviedli svoje ukážky. Liturgia uviedla čepčenie, Chorvaťanka piesne po chorvátsky, Kráľovan scénu zo súčasnosti. 
Po prestávke vystúpila opäť skupina Obstrléze s ďalším novonaštudovaným programom Ked zme boli dzeci. Autorkou scenára je Oľga Csibová, na harmonike doprevádzal Ing. Jozef Beničák. Pásmo sme nacvičili pod vedením M. Krejčovej.
FS Obstrléze majú naštudované už štyri pásma, všetky sú v pezinčine.
V hľadisku boli hlavne seniori z Pezinka, ale prišli aj diváci z okolia, niektorí chceli vidieť, ako sa dá zapojiť do tohto typu programu. Veríme, že ďalší sa k nám pridajú a vystúpia na 3. ročníku v budúcom roku.
Je na škodu, že pezinská televízia neukázala nás seniorov v plnej akcii. Sme síce vekom starí, ale myslením sme stále mladí, čo prejavujeme rôznymi aktivitami. Niekedy sme výkonnejší ako mladí.
Ďakujeme Mestu Pezinok a Revii za poskytnutú finančnú pomoc, bez ktorej by sme nemohli uskutočniť túto krásnu akciu. Naša vďaka patrí i ostatným, ktorí nám pri príprave podujatia akýmkoľvek spôsobom pomohli.

Kamila Németová