Problémy so skládkou v Dolnej tehelni

Máj 2009 / Prečítané 1138 krát
V ostatných dňoch vo verejnosti i v médiách (Televízia TA3) rezonoval ďalší ekologický problém, a to likvidácia skládky drevnej hmoty v Dolnej tehelni, ktorú zabezpečovalo mesto v apríli a máji. Podľa vyjadrenia prednostu Obvodného úradu životného prostredia JUDr. Justína Sedláka Mesto Pezinok porušilo zákon a bude mu vyrubená pokuta. Ako je to s touto skládkou sme sa spýtali primátora Olivera Solgu, ktorý nám povedal:
- Od roku 2006 bolo povinnosťou miest riešiť problém haluzoviny a révoviny z každoročných orezávok, pretože tieto nemohli byť uložené na skládkach komunálneho odpadu. Mesto Pezinok pre vlastnú potrebu i pre občanov vytvorilo, po konzultácii na Obvodnom úrade životného prostredia, tzv. medziskládku na svojich pozemkoch v Dolnej tehelni. Každoročne dávalo túto skládku likvidovať štiepkovaním, čoho dôkazom sú aj realizované zmluvy a uhradené faktúry. Koncom minulého roka sme uzatvorili zmluvu s Regionálnymi cestami Bratislava, ktoré majú prevádzku na Malackej ceste a haluzovinu od nás na štiepkovanie odoberajú. Už v decembri 2008 sme pri schvaľovaní rozpočtu vyčlenili peniaze na likvidáciu medziskládky v Dolnej tehelni, pretože pozemok chceme v budúcnosti predať. V apríli t. r. sme získali povolenie od hasičov a skládku sme začali likvidovať spaľovaním. Mimochodom týmto spôsobom drevnú hmotu likvidujú aj vo Vysokých Tatrách, v prírodnej rezervácii. Mesto Bojnice má stanovené podmienky na spaľovanie rastlinného odpadu a jedným z dôvodov je to, že likvidácia iným spôsobom ako spálením je časovo, technicky a ekonomicky nezvládnuteľná. V Prešove vymedzujú spaľovaním na voľnom priestranstve podľa vyhlášky MV SR č. 82/96 Z. z. vo výnimočných prípadoch a so súhlasom odboru požiarnej ochrany, atď...
Z toho teda vidieť, že v Pezinku sa nič mimoriadne ani trestuhodné nedialo. Rôzny iný odpad, ktorý sem nedisciplinovaní občania navozili bol vyseparovaný a odvezený na skládku Dubová. Na margo televízneho šotu len toľko: Promptné vyjadrenia majiteľa skládky Nová jama J. Mana st. v TA3, o mojom neekologickom pokrytectve, nekomentujem. Dokonca polovica pozemku, ktorý sme vyčistili, je súkromná a teda mal by za ňu zodpovedať majiteľ. V susedstve je ďalšia súkromná plocha, na ktorej je už roky rovnaký odpad a nikto to doteraz neriešil. Iste by bolo zaujímavé tiež vedieť, ako postupoval OÚ ŽP v prípade čiernych skládok na súkromných pozemkoch, aké udelil sankcie, a to najmä v prípadoch, kedy samotné Mesto dávalo podnet na konanie a odstránenie čiernych skládok alebo kedy konal z vlastného podnetu.
Napriek tomu Mesto spaľovanie okamžite zastavilo a začalo rokovanie s firmami, ktoré vlastnia výkonné štiepkovače, aj keď sme si vedomí, že náklady na likvidáciu budú podstatne drahšie. Naším cieľom bolo nielen zlikvidovať túto medziskládku a vyčistiť pozemok, ale aj ušetriť peniaze mestu Pezinok, pretože všetky ponuky na likvidáciu boli nad 20 000 eur (600 tis. korún).

(ra)


Ohodnoťte článok: