Pred voľbami do Európskeho parlamentu

Máj 2009 / Prečítané 1494 krát
V sobotu 6. júna sa uskutočnia u nás, podobne ako v ostatných členských štátoch Európskej únie, voľby poslancov do Európskeho parlamentu. V nastávajúcom päťročnom funkčnom období bude Slovensko v 736 člennom EP zastupovať 13 poslancov, ktorí vzídu z priamych volieb na základe počtu získaných hlasov. Počet kresiel v europarlamente sa rozdeľuje v pomere k počtu obyvateľov každej krajiny. Podľa tohto kľúča Slovensku prináleží 13 kresiel.
Ústredná volebná komisia na Slovensku zaregistrovala 184 kandidátov na europoslancov zo 17 strán a hnutí. Väčšina strán navrhla na svojich kandidátkach maximálny počet 13 kandidátov. Voliči budú mať teda z čoho vyberať.
Akých kandidátov vyberať?
K voľbe by sme mali pristupovať zodpovedne a vyberať tých najlepších kandidátov. Pri výbere prihliadajte na to, či je kandidát odborne zdatný, pracovitý, schopný zastupovať našu krajinu, presadzovať záujmy svojich voličov, či ovláda jazyky. Každý volič na Slovensku môže na hlasovacom lístku zo 184 kandidátov zakrúžkovať poradové číslo maximálne dvoch kandidátov.
Čo čaká poslancov v Európskom parlamente?
Europoslanec sa zúčastňuje zasadnutí EP, pôsobí v niektorom stálom výbore a delegácii pre vzťahy s krajinami, kde bol delegovaný. Plní si povinnosti v rámci príslušnej politickej skupiny. Od poslancov sa očakáva iniciatívnosť, odborný pohľad na riešenie problémov, predkladanie návrhov.
Poslanci Európskeho parlamentu sa podieľajú na vytváraní mnohých zákonov, smerníc, na-riadení, ktoré ovplyvňujú každodenný život občana. Týkajú sa predovšetkým spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, rešpektovania ľudských práv, spoločnej poľnohospodárskej politiky, vyrovnávania regionálnych rozdielov, ochrany spotrebiteľov, vnútorného trhu, hospodárskej a menovej únie, zamestnanosti, zdravia, životného prostredia, vedy, výskumu, dopravy, kultúry a i.
Združovanie poslancov do skupín
Poslanci Európskeho parlamentu zasadajú v politických skupinách. Nezoskupujú sa podľa národnosti, ale na základe politickej príslušnosti. V uplynulom funkčnom období najsilnejšou skupinou bola Európska ľudová strana (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov (EPP-ED, 277 poslancov). Jej členmi boli aj naši poslanci z KDH, SDKÚ a SMK. Druhou najsilnejšou skupinou bola Socialistická skupina (PES, 218 poslancov). Jej členom bol Smer. Poslanci HZDS pôsobili ako nezaradení – NA (Non Attached, 14 poslancov). Túto skupinu zastupovala slovenská poslankyňa Irena Belohorská, ktorá bola ako jediná z našich poslancov členkou Konferencie predsedov Európskeho parlamentu.
Prečo by sme mali ísť voliť?
Mali by sme využiť toto právo občana Európskej únie. Pričiniť sa o to, aby nás reprezentovali najkvalitnejší kandidáti.
V minulých eurovoľbách bola na Slovensku najnižšia účasť voličov zo všetkých členských štátov EÚ, čo nebola naša najlepšia vizitka. Skutočný obraz záujmu Slovákov o členstvo v Európskej únii je iný, aspoň podľa celoštátnych prieskumov. Mali by sme ukázať, že nám na zjednotenom európskom spoločenstve národov záleží, že chceme byť jeho plnohodnotným členom.

(mo)