Hľadali drogy na školách

Máj 2009 / Prečítané 1830 krát
Na dvoch stredných školách v Pezinku sa uskutočnila 12. mája policajná preventívno-bezpečnostná akcia zameraná na drogovú kriminalitu. Pezinskí policajti spolu s kolegami z oddelenia služobnej kynológie KR PZ v Bratislave a so špeciálne cvičeným psom hľadali u žiakov drogy. Počas akcie bola u jedného žiaka nájdená „fajka“ na fajčenie marihuany. Drogy nájdené neboli, ale pes označil dvoch možných konzumentov omamných a psychotropných látok (jedným z nich bol aj žiak s fajkou).
V rámci drogovej problematiky mládeže bude polícia so školami spolupracovať aj v budúcnosti. Mladí ľudia by nemali zabúdať, že i fajčením marihuany a jej prechovávaním pre vlastnú potrebu sa dopúšťajú trestného činu. Rovnako aj pri nedovolenej výrobe omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držaní a obchodovaní s nimi, kde najnižšou sankciou je väzenie až na tri roky. U mladistvých sa trest znižuje na polovicu.

(vk)


Ohodnoťte článok: