Aktívni Cajlania

Máj 2009 / Prečítané 3130 krát
V priebehu posledných týždňov sa na Cajle konali tri podujatia, ktoré ukázali, že Cajlania žijú aktívnym životom.
Vo štvrtok 30. apríla sa konalo stavanie mája pred kostolom na Cajlanskej ulici. Po jeho postavení nasledovala veselica so živou hudbou v Bistre pod hruškou, na ktorej bol zvolený nový cajlanský richtár Emanuel Penák a skončilo sa ročné richtárovanie Zdena Čecha.
V sobotu 9. mája pozval Cajlanov do svojich exteriérových priestorov Klub dôchodcov na Cajlanskej ulici, aby ich privítal na svojej guláš party. Chutný guláš pripravili členky klubu.
V sobotu 16. mája sa opäť otvorili priestory Klubu dôchodcov, keďže sa v nich konala výstava krojov z Cajly, Pezinka a okolitých obcí, ktoré sú v súkromnom vlastníctve, preto to bola jedinečná možnosť vidieť krásu nášho kroja. Pezinský kroj je pomerne neznámy, preto sa ho členovia Klubu rozhodli spropagovať týmto spôsobom. Na jeho spoznanie bude slúžiť aj nová publikácia Petra Sandtnera s názvom Ľudový odev v Pezinku na dobových fotografiách, ktorá vyšla pri príležitosti výstavy a je možné si ju zakúpiť v Mestskom informačnom centre v Pezinku. Brožúrku tvoria staré fotografie krojov i pracovných odevov z Pezinka, Cajly, Grinavy a okolia doplnené o stručný sprievodný text. Atmosféru výstavy dotvorila spevom piesne Dedinka Cajla milená speváčka Mgr. Mária Turňová.

(ps)


Ohodnoťte článok: