A boli sme prví...!

Máj 2009 / Prečítané 1147 krát
Áno, boli sme prví absolventi Akadémie tretieho veku. Prvé lastovičky. Vďaka patrí Mestu Pezinok za iniciatívu a realizáciu.
Promócia, sa po štyroch semestroch, uskutočnila za veľkej účasti hostí a rodinných príslušníkov. Bola to prekrásna slávnosť. Promovali sme v oblastiach: história, poľnohospodárstvo a psychológia. Sme hrdí, lebo nás promovalo 68 študentov-seniorov.
Nedá mi nepovedať slová uznania a vďaky všetkým lektorom a prednášateľom. Naše, už nie mladé, mozgové závity vyvinuli veľké úsilie prijať všetko to, čo im bolo prednáškami a výkladom ponúkané. Ale sme hrdí, lebo veríme, že naše záverečné práce obohatili aj hodnotiacich lektorov. Veď sme im odhalili naše ja, vnútorné hodnoty nás samotných, ako dokážeme zúročiť nadobudnuté poznatky. Nezostanú nevyužité. To môžeme sľúbiť!
Vďaka všetkým, ktorí sa pričinili o úspešné ukončenie prvého ročníka Akadémie tretieho veku v Pezinku.

Mgr. Milada Krejčová
absolventka


Ohodnoťte článok: