Fond na modernizáciu ihriska

Máj 2009 / Prečítané 1842 krát
Na sídlisku Sever (Suvorovova 20) sa modernizuje detské ihrisko. Prechádza veľkou rekonštrukciou. Už v roku 2008 tam vďaka finančnému príspevku mesta Pezinok pribudla klasická prevažovačka a lavičky. Nadácia Revia poskytla na zakúpenie prvku do ihriska príspevok 232 €. Okrem toho Revia spolu s firmou Vista Real Pezinok založili fond, do ktorého môžu prispieť aj občania mesta. Vyzbieraná suma do tohto fondu bude znásobená rovnakou sumou od firmy Vista Real, a to až do výšky 1350 €. Získané prostriedky budú použité na ďalšie vybavenie ihriska. Momentálne je na účte 230 €.
Príspevok do fondu Vista Real deťom môžete poslať na číslo účtu: 6660281001/5600, variabilný symbol 400.
Informácie nájdete na stránke: www.revia.sk, v regionálnych novinách, ale aj na telefónnych číslach 0905 960797, 0903 772919, 0905 611838.

(vv)


Ohodnoťte článok: