Príprava nového ročníka Akadémie tretieho veku

Máj 2009 / Prečítané 1206 krát
V marcovom čísle Pezinčana bola informácia o prípravách na tretí ročník Akadémie tretieho veku (ATV) od septembra 2009. Rokovania s vedením mesta i budúcimi prednášateľmi pokračujú a ukazuje sa, že opätovne bude možné otvoriť kurz počítačov, dokonca pre veľký predbežný záujem oň budú pravdepodobne dva paralelné kurzy, teda pre dvojnásobný počet záujemcov. Pripravuje sa tiež študijný odbor "Prírodné liečivá" a jednoročné štúdium v odbore "Životné prostredie". 
Podrobnosti budú uverejnené v júlovom čísle Pezinčana a prednášatelia priblížia svoje zámery začiatkom septembra aj v miestnej televízii, aby si záujemcovia mohli vybrať odbor, ktorý ich zaujíma a vyplniť prihlášku na Mestskom úrade na Radničnom námestí. Vyučovanie začne v polovici septembra. Prvé stretnutie bude v Dome kultúry, kde sa všetci dozvedia podrobnosti o zmenách a budú môcť vyjadriť i svoje predstavy a želania o budúcnosti ATV.

Doc. Ing. Viktor Wittlinger, PhD.
koordinátor ATV


Ohodnoťte článok: