Akadémia tretieho veku má prvých absolventov

Máj 2009 / Prečítané 1438 krát
VNajstaršia absolventka ATV Anna Rösslerová o veľkej sále Domu kultúry sa v stredu 29. apríla uskutočnila milá slávnosť. Akadémia tretieho veku v Pezinku vyradila prvých absolventov dvojročného štúdia. Na slávnostnej promócii sa zúčastnili hostia, pe-dagógovia a rodinní príslušníci.
Pred dvoma rokmi v septembri sa zišla v Dome kultúry takmer stovka záujemcov o vzdelávanie v seniorskom veku v rámci novozriadenej Akadémie tretieho veku. Z nich 68 o necelé dva roky bolo na slávnostnej promócii, ktorá bola symbolickým vyvrcholením ich vytrvalosti. Úspešní absolventi prevzali z rúk primátora Mgr. Olivera Solgu diplomy a obrazovú publikáciu k 800. výročiu mesta. Kazetou z histórie i súčasnosti bolli odmenení najúspešnejší absolventi odborov história, poľnohospodárstvo a psychológia. Najstaršia absolventka dostala od primátora krásnu kyticu. Keď pani Anna Rösslerová povedala do mikrofónu, že učiť sa treba celý život a dá sa to aj po osemdesiatke, spontánne povstali všetci na pódiu i v hľadisku a tlieskali ako po úspešnom vystúpení populárneho herca či speváka.
NNajstaršia absolventka ATV Anna Rösslerová iektorí z prvých záujemcov o tento druh vzdelávania spred dvoch rokov sa možno objavia na pódiu aj o rok. Sú medzi nimi totiž aj takí, ktorí v druhom akademickom roku zmenili pôvodne zvolený študijný odbor za počítače, ktorý v prvom roku nebol otvorený a dva odbory naraz sa doteraz nedali študovať. O prácu s počítačom bol mimoriadne veľký záujem, všetci záujemcovia nemohli byť prijatí a tak viacerí radšej začali odznova.
V treťom akademickom roku sa pravdepodobne otvoria dva paralelné kurzy počítačov a taktiež jednoročný odbor Životné prostredie, na ktorý sa tiež môžu prihlásiť absolventi a samozrejme aj noví záujemcovia. Aj tí sa možno už po roku znovu objavia medzi budúcimi absolventmi.
Akadémia tretieho veku v Pezinku vznikla bez vzorov a skúseností z iných miest a stále je vo vývoji. O pripravovaných novinkách a zmenách budeme priebežne informovať.

(VW)


Ohodnoťte článok: