Informácie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Máj 2009 / Prečítané 1684 krát
V piatok 6. mája zasadalo Mestské zastupiteľstvo v Pezinku. Bez pripomienok a s uznaním prijalo vyhodnotenie činnosti mestskej polície za uplynulý rok a správu o delikvencii na území mesta. MsZ schválilo návrh organizačných zmien Mestského úradu, teda kumulovanie niektorých funkcií a prepustenie štyroch pracovníkov. Počet zamestnancov úradu tak poklesol na 73. Toto znižovanie počtu zamestnancov je označované za prvú vlnu, počíta sa s ďalším v druhom polroku 2009. Zastupiteľstvo neschválilo navrhované prepúšťanie na útvare hlavného kontrolóra.
Na príčiny organizačných zmien sme sa opýtali primátora Olivera Solgu: Už začiatkom roka som avizoval nutnosť šetriacich opatrení, a to, rovnako financií ako aj pracovných síl. Nedostatok financií je spôsobený hospodárskou krízou, ktorej sa nevyhli ani samosprávy a ktorej dopad pocítime najmä koncom tohto roka a v budúcich rokoch. Žiaľ, prišlo aj k najnepopulárnejšiemu opatreniu a tým je znižovanie počtu pracovníkov a prerozdelenie ich práce ostatným. Nakoniec odchádza z úradu päť pracovníkov. To, že poslanci neschválili šetrenie aj na útvare hlavnej kontrolórky, nekomentujem, som presvedčený, že argumenty, ktoré som uviedol boli objektívne a nespochybniteľné. 
Poslanci opakovane hlasovali o návrhu prieskumu dopravnej situácie v meste v súvislosti s novou mestskou parkovacou politikou. Na predošlom zasadnutí tento návrh schválili, primátor mesta ho však vetoval. Na prelomenie veta bola potrebná trojpätinová väčšina poslancov. Návrh tentoraz neprešiel, budú sa hľadať iné možnosti v oblasti parkovania v meste. „Uzne-senie som vetoval najmä preto, že považujem v tejto situácii za neefektívne vynaložiť 20 000 eur (600 tisíc korún) len za dopravný prieskum. K tomuto problému zvolám pracovné rokovanie zastupiteľstva a jeho výsledky budeme konzultovať aj s občanmi na verejnom zhromaždení,“ informoval primátor.
Zastupiteľstvo prijalo aj návrh postupu na zabezpečenie nepretržitosti trvania činnosti PBS s.r.o., čím sa mesto stalo garantom v prípade potreby na pôžičku pre PBS s.r.o.

(MA)


Ohodnoťte článok: