Mestskí policajti upozorňujú obyvateľov na nedostatky v zabezpečovaní obytných domov

Máj 2009 / Prečítané 2974 krát
Koordinátor prevencie kriminality MsP Miroslav Schlesinger s letáčikom akcie Bezpečný vchodPríslušníci oddelenia prevencie kriminality Mestskej polície Pezinok uskutočnili 10. - 11. mája v spolupráci s ostatnými kolegami nočnú prevenčno-bezpečnostnú akciu pod názvom Bezpečný vchod. V nočných hodinách fyzicky skontrolovali viac ako 30 vchodov obytných domov, ktorých obyvatelia nerešpektovali predchádzajúce výzvy mestskej polície, aby viac dbali na bezpečnosť svojich nebytových priestorov. Po vzájomnej dohode so zodpovednými obyvateľmi a domovými dôverníkmi následne tri hliadky skontrolovali nielen to, či sú dvere otvorené, ale aj nezabezpečené priestory pivníc a priestory schodísk. Počas kontrol boli v jednom z obytných domov legitimovaní a z priestoru vykázaní dvaja bezdomovci. Súčasne bolo zistené, že viaceré obytné domy poskytujú možnosti nielen na prespanie rôznym nežiaducim osobám, ale dokonca ohrozujú tak aj svoj majetok a bezpečie rodinných príslušníkov. Porušenia boli zistené aj v oblasti požiarno-bezpečnostných opatrení v týchto domoch. Mestská polícia vyzýva všetkých domových dôverníkov, aby bezodkladne začali riešiť závady aj s ostatnými nájomníkmi. Nerešpektovanie týchto upozornení môže onedlho spôsobiť, že kvôli nedbanlivosti iných môže dôjsť k požiaru, vykradnutiu, poškodeniu majetku či ohrozeniu zdravia obyvateľov.

Mestská polícia


Ohodnoťte článok: