Pravda o marihuane

Máj 2009 / Prečítané 1935 krát
Oddelenie prevencie kriminality Mestskej polície Pezinok realizovalo v máji nový projekt s vysokoškolskou a stredoškolskou mládežou. Projekt bol v prvej fáze zameraný na prevenciu užívania marihuany. Cieľovými osobami sú žiaci všetkých škôl v meste, súčasne pedagógovia i široká verejnosť. Informácie o droge dostávajú od príslušníkov polície, ale aj lekárov i samotných užívateľov drog.
Cieľom projektu je vyvážiť subjektívne a skreslené informácie, pochádzajúce z dílerskeho prostredia, relevantnými poznatkami z hodnoverných zdrojov. Pre rodičov a ostatných záujemcov je k dispozícii aj kniha, v ktorej nájdete množstvo príbehov drogovo závislých a výpovede odborníkov. 

Ďalšie informácie o projekte nájdete na webovej stránke: www.msppezinok.sk.

(ms)