Aj Pezinok je súčasťou Európy

Máj 2009 / Prečítané 1695 krát
Vážení spoluobčania, iste všetci dobre viete, že 6. júna sa uskutočnia voľby poslancov do Európskeho parlamentu. Chcel by som vás preto srdečne pozvať do volebných miestností v našom meste a vyzvať vás k čo najväčšej účasti na týchto voľbách. Mnohí z nás sme presvedčení, že voľby europoslancov sú rovnako dôležité ako všetky ostatné, pretože majú zastupovať nielen naše občianske záujmy, ale v prvom rade záujmy štátne. Je preto dôležité, aby nás v Európskej únii zastupovali poslanci nielen odborne a jazykovo zdatní, ale aj morálni a pracovití. Občania náš-ho mesta dokázali aj v predchádzajúcich voľbách, že im veci verejné nie sú ľahostajné a volieb sa zúčastnili v hojnom počte. Verím, že tomu tak bude i teraz a preto vás prosím o čo najväčšiu účasť. Pretože aj naše mesto je súčasťou Európy.
Mgr. Oliver Solga, primátor

Ohodnoťte článok: