Dotácie z mestského rozpočtu pre oblasť kultúry

Apríl 2009 / Prečítané 1256 krát
Mestské zastupiteľstvo schválilo dotácie z rozpočtu mesta pre oblasť kultúry v roku 2009:
 • ZUŠ E. Suchoňa – 664 € (festival E. Suchoňa – 8. ročník),
 • Spolok DH Grinavanka – 830 € (činnosť DH),
 • Folklórna skupina Obstrléze – 266 € (folklórna prehliadka Slnko v nás),
 • Občianska iniciatíva Grinava – 332 € (organiz. miestnych tradícií),
 • Spolok DH Cajlané – 2656 € (festival Dychovky v preši, nákup nástrojov pre DH),
 • OZ PezinROCK – 498 € (festival PezinROCK),
 • Július Balco – 664 € (vydanie románu Žlté ruže),
 • Andrej Balco – 332 € (knižná publikácia Domésticas),
 • ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov – 498 € (činnosť ZO),
 • Cirkevný zbor ECAV – 332 € (tematický zájazd pre deti, pomôcky do dielne),
 • MO Živeny – 332 € (tematický zájazd, prednášková činnosť),
 • Únia žien – 498 € (Spievajte s nami, Deň matiek, Žena za volantom),
 • Dobrovoľný hasičský zbor – 66 € (súťaž grafických prác žiakov),
 • Jednota dôchodcov v Grinave – 232 € (činnosť organizácie),
 • Spevácka skupina Jajoba – 100 € (činnosť skupiny),
 • Malokarpatský banícky spolok – 332 € (na činnosť),
 • Malokarpatská knižnica – 647 € (podujatia pre deti, projekt Jak vznika pohádka),
 • Museum Vinofórum – 664€ (projekt Pezinské vínne pivnice),
 • OZ P. D. F. – 498 € (poviedka Dino Buzatti),
 • Malokarpatské múzeum – 996€ (Keramické trhy),
 • Branislav Poláček – 166 € (projekt Grafiti v amfiteátri),
 • OZ Radosť pri PKC – 332 € (kroje pre členov súboru),
 • OZ Odkaz Štefana Prokopa – 664 € (projekt Zanechať stopu),
 • Ateliér PK – 332 € (Bienále plastiky malého formátu).
Rozdelených bolo 12 931 €, rezerva 3668 €.

(r)


Ohodnoťte článok: