Informácie o skládke

Apríl 2009 / Prečítané 1303 krát
   Už v minulých číslach Pezinčana sme pezinskú verejnosť informovali, že Mesto Pezinok sa odvolalo proti rozhodnutiu Krajského súdu v Bratislave na Najvyšší súd SR. Medzitým Krajská prokuratúra podala žalobu vo veci nesúladu VZN o záväzných častiach ÚPN na Krajský súd v Bratislave. Týka sa to ÚPN z roku 1996 a VZN z roku 1997, ako i všetkých zmien a doplnkov ÚPN, ktoré Mesto doteraz realizovalo.
   V čase, keď na skládke v Novej jame prebiehala kolaudácia, došlo v objekte k zosuvom pôdy, ktoré údajne ohrozili aj teleso skládky. Na základe týchto informácií si Mesto dalo urobiť odborný geotechnický posudok, ktorý jasne potvrdil spomínané zosuvy a následné poškodenia v častiach, ktoré sú súčasťou telesa skládky ako i retenčnej nádrže a boli konštatované i riziká ďalších zosuvov. Napriek tomu bola Inšpektorátom životného prostredia ( riaditeľ Ing. M. Held) skládka skolaudovaná a v súčasnosti sú, podla slov starostov okolitých obcí, pripravené na podpis zmluvy na ukladanie komunálneho odpadu na skládke v Novej jame.

(ra)