Dni Pezinka v Mladej Boleslavi

Apríl 2009 / Prečítané 1817 krát
   V dňoch 26. - 27. marca sa uskutočnili Dni Pezinka v Mladej Boleslavi.
   Prvý deň začal vernisážou ilustrácií a voľnej tvorby manželov Nany Furiya a Petra Uchnára.
   Na druhý deň primátori Mladej Boleslavi a Pezinka – MUDr. Raduan Nwelati a Mgr. Oliver Solga, podpísali spoločnú deklaráciu o pokračovaní 60-ročného partnerstva našich miest. Pri tejto príležitosti zaspievali členky speváckeho zboru Boleslav okrem iných skladieb aj pieseň Aká si mi krásna. V príhovore primátori zdôraznili význam partnerstva, ktoré nie je formálne, nakoľko ľudia oboch miest sa pravidelne stretávajú.
Dôkazom toho je aj nedávna návšteva pezinských gymnazistov v Gymnáziu J. Pekaře a návšteva zástupcov Centra voľného času v Pezinku na mladoboleslavskom festivale detských a mládežníckych divadelných súborov.
   Súčasťou Dní Pezinka v Mladej Boleslavi bolo detské predstavenie Ako Tóno hľadal tóny v podaní Divadla HAAF.
   Druhý deň napoludnie pricestovala do Mladej Boleslavi väčšia časť pezinskej delegácie. Jej členovia najprv absolvovali prehliadku partnerského mesta. Potom navštívili výstavku ručných prác s tematikou Veľkej noci a zúčastnili sa vyhodnotenia literárnej súťaže seniorov, v ktorej uspela aj Pezinčanka Kamila Némethová. Program pokračoval koncertom kapely Funny Fellows a Zuzany Haasovej, ktorej lídrom je Pezinčan Roman Feder. Koncert mal veľký úspech, ktorý pokračoval aj na večernom festivale Jazzové jaro.
   Podvečer sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Akadémie tretieho veku a voľného času. Večer program vyvrcholil záverečným koncertom mladej pezinskej skupiny Pro Taxxis.

Ingrid Noskovičová