Pezinok sa bráni dezinformáciám riaditeľa IŽP Bratislava Ing. M. Helda

Apríl 2009 / Prečítané 1624 krát

Riaditeľ Inšpektorátu životného prostredia Bratislava Ing. Miroslav Held  dňa 27. marca 2009 zverejnil v médiách informácie o nakladaní s odpadom v Pezinku a o zmluvách medzi spoločnosťou Skládka Dubová, s.r.o. a Mestom Pezinok. Na základe týchto informácií podal primátor Pezinka Mgr. Oliver Solga na Ing. Miroslava Helda trestné oznámenie vo veci ohovárania. O bližšie informácie sme požiadali priamo primátora:
   Riaditeľ IŽP Bratislava Ing. M. Held obvinil Mesto Pezinok z porušenia zákona pri nakladaní s odpadmi podľa neho tým, že: „Mesto Pezinok odpad „papierovo“ posúvalo cez spoločnosť Skládka Dubová,s.r.o. na skládku odpadov prevádzkovanú spoločnosťou Skládka odpadov  Dubová s.r.o., ale s rozdielnými cenami.“ Ing. Held v tomto tvrdení vedome klamal a hrubo zavádzal verejnosť, pretože Mesto Pezinok má od 1.7.2008 riadnu zmluvu so spoločnosťou Skládka Dubová, s.r.o., s pevne stanovenou sumou , ktorá je až do dnešného dňa prísne dodržiavaná. Túto skutočnosť potvrdili aj štátne orgány, ktoré vykonali podrobnú kontrolu  zmlúv a faktúr. Je zarážajúce, že M. Held ešte skôr ako sa uskutočnilo ústne pojednávanie na IŽP v Nitre (bolo až 7. apríla 2009) tvrdil, že „ za toto nezákonné konanie inšpektorát uloží Mestu Pezinok pokutu do výšky 16 596 eur“. Podobne tvrdil, že Skládke Dubová ten istý inšpektorát uloží pokutu do výšky 6 638 eur, pričom musel vedieť, že tejto firme už bola pokuta uložená a to rovných 300 eur. Hovorí o pokutách napriek tomu, že prvým štandardným krokom pri ústnom pojednávaní je opatrenie na nápravu, ktoré sme  okamžite vykonali. Až potom má nasledovať finančná sankcia. Ďalej hovorí o zvýšených výdavkoch občanov mesta na zneškodňovanie odpadov v cene 1 120 000 Sk, pričom vie, že cena za uloženie odpadov do Dubovej bola pevne stanovená už pri verejnej  súťaži v minulom roku a dodnes sa nezmenila ani o cent. Práve naopak, mesto Pezinok dnes platí menej ako keď zmluvu nemalo a v období od 1.11. 2007 do 30.6. 2008 platilo za tonu odpadu o 50 Sk viac. Od 1.7.2008, kedy sme zmluvu uzavreli, je cena za tonu odpadu 720  Sk plus 19 percent DPH, teda spolu 856, 80 Sk. Konečná cena aj s poplatkom obci Dubová je 1006,80 Sk. Len pre porovnanie: obec Viničné, ktorá nemá dlhodobú zmluvu, platí za skládkovanie v Dubovej 1186,30 Sk za tonu.
   Svojím vyjadrením M. Held poškodil dobrú povesť Mesta Pezinok, vedome uvádzal nepravdivé informácie, čím znižoval dôveryhodnosť Mesta a mňa ako primátora v očiach občanov mesta i slovenskej verejnosti.
   Na základe uvedených skutočností som podal na Ing. Miroslava Helda trestné oznámenie za ohováranie. Vyzval som ho tiež na verejnú diskusiu, aby pred občanmi Pezinka preukázal, kde čerpal podklady pre svoje tvrdenia a pre sumy, ktoré uvádza.
   Spolu s občanmi mesta vnímam  počínanie M. Helda ako pokračovanie diskreditačnej kampane namierenej proti Mestu Pezinok a mojej osobe, a tiež ako akt pomsty za to, že sa občania Pezinka postavili proti rozhodnutiam štátnych orgánov, vrátane ním vedeného Inšpektorátu životného prostredia, ktoré nerešpektovali naše ústavné právo na zdravé životné prostredie a dodržiavanie našich všeobecne záväzných nariadení.
   Chcel by som tiež upozorniť na prebiehajúce policajné vyšetrovanie, ktoré vedie Úrad boja proti korupcii v Banskej Bystrici a kde je mesto Pezinok jasne uvádzané ako poškodené. Keďže vyšetrovanie ešte nebolo ukončené, ďalej sa k tejto téme nebudem vyjadrovať.

(ra)


Ohodnoťte článok: