Osobným prebraním platobných výmerov ušetrili obyvatelia mestu na poštovnom päťtisíc eur

Apríl 2009 / Prečítané 1380 krát
   Začiatkom mesiaca marca začalo Mesto Pezinok s distribúciou platobných výmerov a výberom poplatkov za komunálny odpad a dane z nehnuteľností.
   U dane z nehnuteľností bolo vydaných 9600 platobných výmerov, u poplatkov za komunálny odpad 8500 výmerov. Počas tzv. „dlhých týždňov“ na mestskom úrade mali občania možnosť osobne si prevziať a uhradiť daň priamo v pokladnici MsÚ. Pracovníčky finančného oddelenia boli k dispozícii platcom každý deň nepretržite od 8. do 18. hodiny. V prípade poplatkov za komunálny odpad začala predĺžená pracovná doba 2. marca a u dane z nehnuteľností 23. marca.
   Mesto ďakuje občanom za trpezlivosť a za to, že využili spôsob osobného prevzatia platobného výmeru a úhrady dane. Vďaka tomu sme v rozpočte mesta v čase krízy na poštovnom ušetrili päťtisíc eur.
 Platobné výmery, ktoré neboli počas dlhého týždňa vyzdvihnuté, budú distribuované mestským kuriérom, pričom občania budú môcť dane uhradiť naďalej v hotovosti alebo platobnou kartou v pokladnici MsÚ či bezhotovostným prevodom z účtu. Vďaka využitiu kuriérov namiesto pošty mesto ušetrí ďalších 10 tisíc eur.
   S doterajším výberom daní možno vyjadriť spokojnosť. U dane
z nehnuteľnosti bolo k 9. 4. 2009 uhradených 37 percent daní, čo znamená, že do rozpočtu mesta pribudlo 555 603 € (16,7 mil. Sk), z očakávanej sumy 1 484 702 € (44 mil. Sk). U komunálnych
odpadoch je platenie nasledovné:
- u fyzických osôb je predpis 597 183 € (18 mil. Sk), uhradených bolo 324 778 € (9,8 mil. Sk), čo predstavuje 54 percent,
- u právnických osôb je predpis 348 254 € (10,5 mil. Sk), uhradených bolo 97 022 € (2,9 mil. Sk), čo je 28 percent,
- u chát je plnenie najvyššie, z celkovej predpísanej sumy 14 830 € (447 tis. Sk) bolo uhradených 10 595 € (319 tis. Sk), čo predstavuje 72 percent.