Oprava

Apríl 2009 / Prečítané 1297 krát
V oznámení o začatí obstarávania Územného plánu mesta Pezinok v minulom čísle (3. strana) je chybné telefónne číslo na kontaktnú osobu. Správne má byť: 033/6901148.

(msú)