Na Deň narcisov sa vyzbieralo 5500 eur

Apríl 2009 / Prečítané 1345 krát
Deň narcisov je už tradične dňom boja proti rakovine. V tomto roku to bol už 13. ročník, konal sa 17. apríla na celom území Slovenska.
   V našom meste zbierku zastrešoval klub Venuša so sídlom v Pezinku. Za pomoci spolupracovníkov – študentov stredných škôl ponúkali v uliciach mesta kvietok narcisu ako pozornosť pri získavaní finančných darov do pokladničiek.
   V uliciach Pezinka sa vyzbieralo 2505,11 eur, celkový výnos zo zbierky bol 5 594,11 eur. V celkovej sume sú zahrnuté aj peniaze vyzbierané v okolitých obciach – v Slovenskom Grobe, Limbachu, Senci (Červený kríž), Viničnom, ako i v základných školách v Pezinku a v spomenutých obciach a v pezinskej Obchodnej akadémii.

Anna Štilhammerová
vedúca klubu Venuša


Ohodnoťte článok: