Jednota dôchodcov hodnotila činnosť

Apríl 2009 / Prečítané 2069 krát

   V utorok 31. marca sa uskutočnila v Dome kultúry výročná schôdza Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Zúčastnilo sa jej takmer dvesto členov, medzi ktorých prišiel i primátor mesta Oliver Solga.
Miestna organizácia JDS ma 270 členov. Vedie ju sedemčlenný výbor. Úzko spolupracujú s tunajšími klubmi dôchodcov, Okresným výborom JDS a Mestom Pezinok.
   Hlavným poslaním organizácie na republikovej úrovni je zastupovanie seniorov a presadzovanie ich záujmov. Jednota dôchodcov Slovenska je členom európskych organizácií ESO a EURAG.
   Činnosť pezinskej organizácie je zameraná na organizovanie rôznych podujatí a aktivít. Najväčším podujatím, ktoré pripravili v minuganizovali ich piatykrát v spolupráci s Okresným výborom. Zúčastnilo sa ich 78 pretekárov, Pezinok reprezentovalo 23 seniorov. Aktívne sa podieľali tiež na príprave 1. Medzinárodných športopvých hier, ktoré v októbri pripravilo Mesto Pezinok. Pretekali seniori z parnerských miest Mladá Boleslav, Izola, Neusiedel am See, Pezinok, vrátane zástucov Modry a Svätého Jura.
   Aktívni sú v kultúrno-spoločenskej oblasti. Zúčastňujú sa divadelných predstavení, výstav, rekreačných pobytov, poznávacích zájazdov a rôznych iných podujatí. Členovia JDS navštevujú tiež Akadémiu tretieho veku v Pezinku. Prví absolventi ukončia štúdium v tomto roku.
   Pestrú činnosť výbor organizácie pod vedením novej predsedníčky Evy Zouzalíkovej pripravuje aj na budúci rok 2009. Chcú prispieť k tomu, aby sa seniori udržiavali v aktivite a zdravom životnom štýle.

(mo)