Začala recyklácia batérií a akumulátorov

Apríl 2009 / Prečítané 1911 krát
   Mesto Pezinok sa zapojilo do veľkého environmentálneho projektu s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý je zameraný na separáciu a recykláciu použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ide o batérie a akumulátory z fotoaparátov, notebookov, MP3 a CD prehrávačov, mobilných telefónov, svetelných zdrojov, ručných vysávačov, bezdrôtových elektrických nástrojov a pod. Správnou separáciou je možné znížiť výskyt tohto nebezpečného odpadu v komunálnom odpade a tým aj znížiť riziko ohrozenia životného prostredia a zdravia človeka.
   Do separácie sú zatiaľ zapojené štyri pezinské základné školy (ZŠ Fándlyho, ZŠ Na Bielenisku, ZŠ Kupeckého a ZŠ Orešie), v ktorých boli umiestnené špeciálne recykloboxy na tento druh odpadu. Separovať baterky a akumulátory samozrejme môže aj pezinská verejnosť. Boxy nájdete na viditeľnom označenom mieste aj na Mestskom úrade v Pezinku a na Mestskej polícii. Zber už prebieha a jeho trvanie zatiaľ nie je časovo obmedzené. Konečným spracovateľom tohto odpadu je spoločnosť AKU-TRANS s.r.o. Nitra, ktorá zabezpečí zber a odvoz vy-separovaných použitých prenosných batérií a akumulátorov.
   Baterky určite nepatria do koša, preto nečakajte a využite možnosť, ktorú Mesto v oblasti nakladania s odpadmi a ochrany životného prostredia ponúka.

(ZS)