Štatistické zisťovanie

Apríl 2009 / Prečítané 1303 krát
   Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutočňuje zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností, ktoré je súčasťou európskych štatistických zisťovaní.
   Zisťovanie prebehne vo viac ako 300 obciach na Slovensku, taktiež v Pezinku. Opytovatelia sú povinní preukázať sa osobitným poverením a odovzdajú domácnostiam písomnú informáciu o účele zisťovania. Osobám bez poverenia a dokladu totožnosti údaje neposkytujte. Poskytnuté informácie pre ŠÚ SR budú anonymné a tieto budú použité výlučne na štatistické údaje.
   Štatictický úrad SR oznamuje, že od 8. 4. do 25. 5. realizuje v Pezinku tiež štatistické zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách v domácnosti. Zisťované budú údaje za desať samostatne hospodáriacich domácností, ktoré navštívia poverení opytovatelia.

Bližšie informácie o štátnom zisťovaní sú vo vyhláške ŠÚ SR č.416/2008 Z. z. a je ich možné získať aj na e-mailovej adrese ks.ba@statistics.sk

(mš)