Dotácie z rozpočtu mesta

Apríl 2009 / Prečítané 1306 krát
Mestské zastupiteľstvo schválilo dotácie pre sociálnu oblasť v roku 2009:
 • Únia nevidiacich a slabozrakých – 166 € (činnosť organizácie),
 • Združenie abstinentov – 166 € (relaxačno-motivačný pobyt),
 • ZO Zväzu diabetikov – 332 € (rekondičný pobyt),
 • OZ Dotyk – 266 € (rekondično-rehabilitačný pobyt),
 • Slovenský zväz telesne postihnutých – 664 € (aktivity členov),
 • Pax Christi Slovakia – 498 € (letný detský tábor),
 • MO Jednota dôchodcov Slovenska – 398 € (rekreačno-poznávací zájazd),
 • Klub Venuša – 166 € (celoslovenské stretnutie Dni vďaky),
 • MS Slov. Červeného kríža – 498 € (činnosť spolku),
 • Centrum pre  rodinu – 996 € (Rodinná univerzita),
 • Združ. na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím – 498 € (činnosť združenia),
 • MK Slovenského Orla – 332 € (prevádzkové náklady v budove na Cajlanskej ul. č. 88).
Rozdelených bolo 4980 €, rezerva 3318 €.

Ohodnoťte článok: