Srbská fotografka v PKC

Marec 2009 / Prečítané 1358 krát
   Jednou zo základných úloh kultúrneho rozvoja mesta je prezentácia kultúr iných národov. Pezinku sa to darí v oblasti hudby , divadla ale aj výtvarného umenia. Výsledkom tohto je aj nedávna výstava dvoch srbských fotografov v Dome kultúry. Vernisáž fotografií Željka Radoviča a Jasminky Nadaškič- Djordjevič, ktorá bola aj osobne prítomná, poctil svojou návštevou aj veľvyslanec Srbskej republiky na Slovensku J.E. pán Danko Prokič. V príjemnej atmosfére, za účasti početného publika, sa hovorilo nielen o fotografii, ale aj o tom, čo nás so Srbskom a jeho obyvateľmi spája a aká je každodenná prítomnosť a smerovanie tejto krajiny. Primátor Pezinka Oliver Solga zdôraznil vo svojom príhovore úlohu kul-túrneho dialógu a výmeny umeleckých hodnôt najmä medzi slovanskými krajinami, historickú blízkosť srbského a slovenského národa a vyjadril tiež našu morálnu podporu obyvateľom Srbska v ich neľahkej medzinárodno-politickej situácii.
 

Ohodnoťte článok: