Regionálne trampské združenie – Pezinok

Marec 2009 / Prečítané 3056 krát
   Občianske združenie Regionálne trampské združenie (RTZ-P) Pezinok vzniklo 17.12.2004. Ciele združenia sú nasledovné:
1. ochrana a tvorba životného
prostredia, organizovanie brigád spojených s čistením prírody, údržba turistických chodníkov,
2. zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,
3. organizovanie trampských stretnutí,
4. informovanie občanov o prírodnom bohatstve Malokarpatského regiónu, zachovanie tradícií trampingu,
5. organizovanie trampských kul-túrnych podujatí,
6. podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých,
7. rozvíjanie aktivít združenia s cieľom podpory a zviditeľnenia trampingu.

   Ako je zrejmé z našich cieľov, orientujeme sa aj na ochranu prírody. Každoročne od roku 2005 organizujeme rôzne brigády napr. zber smetia v Malých Karpatoch. Pri každom zbere smetí účastníci brigády (nielen trampi) vyčistili trasy frekventovaných turistických značiek alebo ciest v malokarpatských dolinách a vyzbieralo sa
vždy viac ako 500 kg odpadu. Naše združenie organizuje aj brigády zamerané na obnovu studničiek. Tento rok by sme radi aj s podporou mesta Pezinok zrealizovali projekt, ktorý sa týka práve obnovy a záchrany studničiek v mestských lesoch.
   Občania Malokarpatského regiónu majú možnosť dozvedieť sa niečo o prírodnom bohatstve počas „Blatošlapu“. Pri príprave nám ide o to, aby účastníci vedeli viac o trase, ktorou prechádzajú, zároveň aby navštívili zaujímavé a krásne miesta. V Malých Karpatoch a aj v okolí Pezinka sú chránené územia, rastú tu vzácne rastliny a žijú ohrozené živočíchy. Touto formou chceme trampom a verejnosti tieto krásy predstaviť. „Blatošlap“ sa koná každoročne vždy tretiu októbrovú sobotu v roku a sprievodcom je odborník vo vopred určenej téme týkajúcej sa nášho regiónu. V roku 2005 sme účastníkov „Blatošlapu“ oboznámili s maloplošnými chránenými územiami ako sú PP Limbašská vyvieračka, NPR Nad Šenkárkou a PR Zlatá studnička. O rok neskôr sa dozvedeli viac o prírodných pomeroch Malých Karpát, zvlášť v okolí Pezinka a pre tieto účely bol vydaný aj Prírodovedný sprievodca. V roku 2006 a 2007 bol témou „Blatošlapu“ Banský náučný chodník.
   Ďalšou našou aktivitou je „Marcový pochod“. Je to prechádzka z Pezinskej Baby cez Slnečné údolie do Pezinka, ktorá sa koná pravidelne v prvú marcovú sobotu. Vždy takto odštartujeme naše pôsobenie v prebúdzajúcich sa malokarpatských lesoch. „Marcový pochod“ sa už konal aj tento rok. Zúčastnilo sa ho 40 ľudí, ktorí majú radi prírodu a neodradil ich ani dážď.
Regionálne trampské združenie Pezinok získava finančné prostriedky na organizovanie brigád a ostatných akcií zo sponzorských darov. Združenie je zaregistrované aj v zozname prijímateľov 2% z daní. Ďalšie informácie o nás nájdete na našej webovej stránke http://www.rtzp.sk/.
 

RNDr. Lucia Budinská
Regionálne trampské
združenie - Pezinok
 
 

Ohodnoťte článok: