Pezinok – mesto priateľské k životnému prostrediu

Marec 2009 / Prečítané 1755 krát
REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia od začiatku svojho pôsobenia každoročne iniciuje a podporuje aktivity napomáhajúce k ochrane životného prostredia. Už 12 rokov sa snaží o to, aby ľudia z Pezinka, ale i celého malokarpatského regiónu, ktorým ekológia nie je ľahostajná a vedia, ako sa starať o zlepšenie životného prostredia, mohli svoje nápady a ciele preniesť do reality.

   V rokoch 1997 až 1999 v rámci grantových kôl podporila nadácia REVIA takmer 50 projektov v celkovej hodnote približne 14 110 € (425 250,- Sk), ktoré sa zameriavali na skrášľenie okolia rodinných domov a obytných budov na sídliskách, ale aj na výstavbu detských ihrísk. V poslednom roku minulého tisícročia sa k tomu pridali aj vlastné aktivity nadácie, ako je napríklad projekt s názvom Glejovka, kde bolo upravené okolie rómskych obydlí. Akcia sa uskutočnila pod vedením mesta, nadácie a spolupričinením obyvateľov bytovky. V roku 2000 sa nadácia zapojila do osvety v rámci separácie komunálneho odpadu a bola pri tom i v minulosti, keď mesto Pezinok ako vôbec prvé na Slovensku zavádzalo toto triedenie odpadu. O dva roky neskôr v rámci ekokampane Za čistejší Pezinok pri vyhlásení súťaže v separovaní odpadu spolupracovala na tom, aby žiaci základných a stredných škôl boli do nej priamo zapojení, zviditeľňovala pozitívne príklady ekologického zmýšľania a snažila sa zlepšiť spolunažívanie majiteľov zvierat s ostatnými obyvateľmi. V tomto období už vznikli, aj s finančným prispením a pomocou nadácie REVIA, náučné chodníky v Pezinku, Svätom Jure, či malé parky vo Vajnoroch a Modre. Nadácia sa podieľala na výcviku mladých environmentálnych aktivistov, vyčistení kameňolomu v Harmónii, vyčistení verejných priestranstiev v mestách a obciach regiónu a časom pribudnutých ďalších nových detských ihriskách. REVIA podporovala kampaň za životné prostredie či kampaň Ekomesto, organizáciu akcie Slávnosti lesa, výstavu spojenú s kampaňou o kompostovaní v záhrade, divadelné predstavenie s ekologickou tematikou vo Svätom Jure, no pomohla aj pri výstavbe niekoľkých relaxačných plôch pri základných školách v Pezinku a úprave priestranstva v Grinavskej záhrade. V rámci Ekokampane v roku 2003 podporila benefičný koncert s myšlienkou starostlivosti o životné prostredie. Nadácia REVIA podporila rozširovanie vedomostí žiakov základnej školy o ročných obdobiach v projekte Mladý meteorológ. Počas dvojročného projektu Druhý dych pre Zámocký park bol vytvorený náučný chodník a vyrobené nové lavičky. Okrem toho v roku 2006 podporila výstavbu eko pieskoviska v priestoroch škôlky vo Vinosadoch. Doposiaľ poslednou veľkou aktivitou nadácie REVIA v oblasti životného prostredia bol minuloročný projekt Za čistejší Saulak, do ktorého sa zapojilo viac než 240 ekologicky zmýšľajúcich dobrovoľníkov. Z 4,5 kilometrového úseku okolia pezinského potoka Saulak vďaka nim zmizlo približne 700 kilogramov odpadu.
   Nadácia REVIA v spolupráci s viacerými subjektami sa aktívne podieľa na kultivovaní ekologického myslenia a konania ľudí v meste Pezinok a v okolitých obciach regiónu. Neustále prispieva k ší-reniu povedomia o tom, že je potrebné, aby každý z nás preberal vlastnú zodpovednosť a podieľal sa na rozhodovaní o vzhľade mesta a stave životného prostredia v ňom.
 
 
Veronika Veverková,
REVIA Malokarpatská
komunitná nadácia
 
 

Ohodnoťte článok: