Spomienka na tragédiu pezinských Židov

Marec 2009 / Prečítané 1475 krát
   Mesto Pezinok a Pezinské kultúrne centrum usporiadali 18. marca výnimočné a mimoriadne podujatie. Bol to spomienkový večer pod názvom Tragédia pezinských Židov v pamäti obyvateľov mesta. Pripomenul smutnú a tragickú udalosť spred sedemdesiatich rokov, keď v Pezinku začali represálie voči židovským spoluobčanom, a to už niekoľko dní po vzniku Slovenského štátu, ktoré neskôr vyvrcholili zhabaním ich majetku, arizáciou, deportáciou do koncentračných táborov a fyzickou likvidáciou. Dominantnou udalosťou večera bola prezentácia knihy Františky Čechovej s rovnomenným názvom. Medzi vzácnymi hosťamiboli aj profesori pán Traubner a pán Mešťan, no najvzácnejšie boli svedectvá priamych účastníkov, ktorí spomínali nielen na tragický 18. marec, ale aj na dni, ktoré po ňom nasledovali. Spomínali sa udalosti a mená, statočnosť i zbabelosť a nechýbali ani slzy dojatia. Hovorilo sa o hŕstke Židov zachránených vďaka statočnosti niekoľkých ľudí, ozajstných kresťanov, ktorí ich ukrývali aj za cenu
nasadenia vlastných životov. Hovorilo sa o mlčiacej väčšine, hluchej a slepej k tomu, čo sa okolo nej dialo. A hovorilo sa aj o tých, ktorí poslušne a dobrovoľne kolaborovali s klérofašistickým režimom, arizovali – „zaberali“ židovský majetok, robili nadprácu a podporovali zlo v mene zvrátenej ideológie.
   Vysokého uznania sa dostalo spomínanej knihe a jej autorke, ktorá zozbierala tieto spomienky a umožnila aj nám, ktorí sme tú tragickú dobu našťastie nezažili, dozvedieť sa niečo o našej nedávnej histórii a o účasti našich spoluobčanov na nej. Bol to poučný večer plný varovania pred zlom , ktoré je aj dnes medzi nami a v podobe neofašizmu a extrémizmu dvíha hlavu. Je na každom z nás, aby sme neboli voči nemu hluchí a slepí, ako mnohí naši predkovia pred 70-timi rokmi.
 
 
(ra)