Prezentovali svoju školu

Marec 2009 / Prečítané 1341 krát
   V Obchodnej akadémii na Myslenickej ulici sa uskutočnil 11. februára Deň otvorených dverí. Bol určený žiakom, ktorí majú záujem o štúdium na tejto škole, rodičom, výchovným poradcom a učiteľom základných škôl.
   Návštevníci mohli získať informácie o vyučovaní jednotlivých predmetov, o školskom vzdelávacom programe, o obsahu a forme prijímacieho konania, mimoškolskej činnosti a i. Mohli si pozrieť priestory školy, vrátane odborných učební.
   Súčasťou akcie bol Veľtrh školských cvičných firiem. Predstavili sa firmy, extraWatour, Galan, Fiat Motor, Sunset, Regional, Prosit, Horský hotel Grand, Hotel Karpatia a Royal.
 
 (mo)