Prezídium Únie miest rokovalo o kríze

Marec 2009 / Prečítané 1862 krát
   Prezídium Únie miest Slovenska sa stretlo 13. marca v Trenčíne a na programe malo tému, ktorá hýbe našou súčasnosťou: dopady hospodárskej krízy na samosprávu miest a na občanov. Primátori sa navzájom informovali o doterajších krokoch vedúcich k šetreniu finančných prostriedkov a porovnávali ich efektivitu ako aj trvalú udržateľnosť rozpočtov miest v tomto roku. Zaznela aj kritika na adresu vlády, ktorá prenáša na mestá ďalšie úlohy, avšak bez nevyhnutného finančného krytia. Rapídne sa, napríklad, znížil mesačný prísun podielových daní, ktoré tvoria jeden zo základných pilierov ekonomickej stability miest. Prezídium tiež odmietlo návrh novely zákona č.369/1991, ktorý je základným právnym pilierom samosprávneho fungovania v našej republike. Táto novela by výrazne zasahovala do práv samosprávy a citeľne by ich okliešťovala. Vedenie ÚMS, keďže nebolo prizvané do poradného orgánu vlády SR pre riešenie hospodárskej krízy, sa rozhodlo, že sformuje vlastný poradný zbor odborníkov a zástupcov miest, ktorý sa bude venovať systematicky tejto problematike a hľadať východiská prijateľné pre mestskú samosprávu.
 
Mgr. Oliver Solga
člen prezídia ÚMS