Chráňme si lesy a prírodu

Marec 2009 / Prečítané 1951 krát
   V jarnom období začínajú práce v záhradkách, v okolí chát občania častejšie chodia do lesov a prírody. Toto obdobie prináša riziko vzniku a šírenia požiarov v prírodnom prostredí. Takmer všetky požiare, ktoré vznikli v lesných porastoch a prírodnom prostredí, zapríčinili občania svojou neopatrnosťou a nedbanlivosťou. V predchádzajúcom roku na území okresov Pezinok a Senec vznikli tri požiare v lesných porastoch, ale v ostatnom prírodnom prostredí bolo zaznamenaných 63 požiarov, ktoré boli zapríčinené najmä nekontrolovaným spaľovaním na voľných priestranstvách, zakladaním ohňov v prírode a pri vypaľovaní porastov.
   Len málokto si uvedomuje, že spaľovanie odpadu, trávy či zakladanie ohňa v prírode môže spôsobiť ohrozenie života alebo poškodenie majetku vlastného alebo spoluobčanov. Často občania vykonávajú tieto práce v čase, keď je najväčší predpoklad vzniku a šírenia požiarov, pričom neurobia prvotné preventívne opatrenia, a to najmä zabezpečenie okolia ohniska pred prenosom požiaru, pomalé spaľovanie, stály dozor pri spaľovaní a prostriedky určené na likvidáciu požiaru.
   Aj napriek dlhotrvajúcemu dažďu si vás pri jarných prácach v záhradách a vinohradoch dovoľujeme upozorniť na dodržiavanie základných zásad pri spaľovaní odpadov a zakladaní ohňa v prírode tak, aby nemohlo dôjsť k rozšíreniu ohňa mimo vyhradený a pripravený priestor. Najbezpečnejšie z hľadiska požiarov však je odviezť odpad do kontajnerov alebo na skládku.
   Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov, čo môže byť kvalifikované od priestupku až po trestný čin. Okresné riaditeľstvo v tejto súvislosti riešilo vlani päť priestupkov, pri ktorých bola uložená pokuta spolu vo výške 2 200,- Sk (66,27 €) a sedem občanov bolo riešených v blokovom konaní (pokuta spolu vo výške 4 200,- Sk t. j. 126,52 €). Dúfame, že naše upozornenie bude pochopené s porozumením.
 
pplk. Ing. Eva Orlická
OR HaZZ v Pezinku