Poďakovanie

Marec 2009 / Prečítané 1896 krát
   Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Pezinku úprimne ďakuje plk. Ing. Ľudovítovi Šušolovi, bývalému predsedovi a súčasnému čestnému predsedovi ZO za jeho záslužnú činnosť, ktorú vykonával viac ako tridsať rokov.
   Pod jeho vedením sa naša ZO v hodnotení činnosti Oblastným výborom a Ústrednou radou SZPB dostala na popredné miesta v rámci celej republiky.
   Nový výbor ZO verí, že Ľ. Šušol aj vo funkcii čestného predsedu bude odovzdávať svoje bohaté skúsenosti mladším členom a že aj naďalej bude udržiavať s členmi organizácie družné vzťahy.
 
 
JUDr. Dušan Vilim
predseda ZO SZPB v Pezinku