Sme pripravení vyrovnať sa s minulosťou?

Marec 2009 / Prečítané 1294 krát
   V symbolický deň 21.8.2009 sa v priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku uskutoční výstava a beseda na tému: Pezinok v ére „socialistického realizmu.“ Cieľom akcie je snaha zachytiť a pripomenúť návštevníkovi atmosféru komunizmu, nekriticky a objektívne zhodnotiť a priblížiť obdobie, ktoré je nespochybniteľnou súčasťou našich dejín. Teraz – dvadsať rokov od nežnej revolúcie – nadišiel vhodný čas (seba) reflexie tejto epochy. Aj keď väčšina z nás strávila nezanedbateľnú časť svojho veku s víziou „svetlej budúcnosti“, nová generácia mladých ľudí stráca kontakt a povedomie o tomto úseku našich dejín. O úseku, keď sme takmer všetci komunizmus vstrebali až do špiku kostí, prijali snáď i nedobrovoľne jeho zákonitosti a naučili sa i pri všetkých obmedzeniach šťastne žiť. ne žiť.
   Časová os besedy a výstavy plánuje zmapovať obdobie rokov 1949-1989, teda štyridsaťročnú etapu budovania, stagnácie, agónie a nakoniec pádu komunizmu v našom meste. Zameria sa nielen na zmeny, ich dopad na naše mesto, ktoré so sebou režim komunizmu priniesol, ale pomocou výpovedí a osobných skúseností pamätníkov priblíži osudy a príbehy obyvateľov Pezinka. Malokarpatské múzeum v Pezinku preto prosí a vyzýva občanov mesta na spoluprácu či už formou zapožičania alebo poskytnutia dobových materiálov, fotografií príp. iných dokumentov typických pre danú éru. Kontaktné osoby: Mgr. Lucia Burdová a Mirka Kišoňová Malokarpatské múzeum v Pezinku, M. R. Štefánika 4. Tel.: +421 33 641 20 57.
 
 

Ohodnoťte článok: