Anketa o vzdelávaní seniorov

Marec 2009 / Prečítané 1440 krát
   Na začiatku letného semestra vyplňovali účastníci obidvoch ročníkov Akadémie tretieho veku (ATV) dotazník, v ktorom hodnotili doterajší priebeh a vyjadrovali želania pre budúcnosť.
   Zo 62 vyplnených dotazníkov asi dve tretiny hodnotilo doterajší priebeh známkou 1 (je to výborné – veľmi sa mi to páčilo), traja známkou 3 (dobre, ale nie celkom podľa mojich predstáv). Hodnotenie 4 (slabé – je to pre mňa sklamanie) nezakrúžkoval nikto.
V    ankete bola tiež otázka: „Zúčastnili by ste sa v budúcnosti na exkurziách?“, na ktorú odpovedali takmer všetci, že “áno“, napriek upozorneniu, že náklady nie sú v rozpočte ATV plánované. Najväčší záujem bol o návrh na dvojdňovú exkurziu do Nízkych Tatier s návštevou prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh a lokality Vlkolínec, zapísanej v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Len o pár hlasov menej získala exkurzia do partnerského mesta Neusiedel am See a do prírodnej rezervácie Jurský Šúr, tesne za nimi bola návšteva Gabčíkova a Mosonmagyaróváru. Viacerí zakrúžkovali aj viac lokalít. Možnosti realizácie sa skúmajú a budú závisieť najmä od konečného počtu prihlásených, pretože napr. cena za dopravu je rovnaká, či bude autobus plný alebo poloprázdny. V takom prípade by sme pribrali rodinných príslušníkov, prípadne ďalších záujemcov, prednosť by však samozrejme mali frekventanti ATV.
   Keďže 29. apríla bude mať ATV už prvých absolventov (promócia bude v malej sále Domu kultúry), bola v dotazníku aj otázka: „Chceli by ste po skončení naďalej pokračovať v štúdiu v ATV?“. Okrem piatich všetci odpovedali „áno“ a na doplnkovú otázku: „Aké trvanie by mal mať kurz?“ dve tretiny uprednostnili doterajšie dva roky, ostatní sú za jednoročné kurzy.
   V súčasnosti sa podľa záujmu zisťujú možnosti otvorenia nových kurzov od septembra. Ukazuje sa, že opätovne bude možné otvoriť kurz počítačov, o ktorý je najväčší záujem, avšak počet účastníkov je limitovaný kapacitou učebne 15 osôb. Nasledoval záujem o kurzy „Prírodné liečivá“ (pravdepodobne dvojročný) a „Životné prostredie“ (jednoročný – súbežný s druhým ročníkom kurzu „Enviromentalistika a ekológia“. Návrhov bolo viac, niektoré aj na pokračovanie doterajších kurzov, realizácia však závisí od organizačných a finančných možností.
   O všetkých novinkách budú účastníci priebežne informovaní na výveske každú druhú stredu pri prezentácii vo vestibule školy na Fándlyho ulici. Otázky a návrhy možno telefonovať na Mestský úrad, administrátorke B. Štefekovej (033/ 6901130), prípadne ju osobne navštíviť na prízemí, č. dverí P8 (priestory bývalej pošty).
   Ukazuje sa, že zámer zriadiť Akadémiu tretieho veku sa stretol s pozitívnym ohlasom seniorov a veríme, že sa bude ďalej rozvíjať a zlepšovať. Napríklad v čase vyjdenia tohto čísla Pezinčana sa zúčastňujeme na Dňoch Pezinka v Mladej Boleslavi, kde majú „Univerzitu 3. veku a voĺného času seniorov“ a nepochybne nám radi odovzdajú svoje skúsenosti.
 
 
Doc. Ing. Viktor Wittlinger, PhD
koordinátor ATV
 
 

Ohodnoťte článok: