Prispejte na modernizáciu ihriska

Marec 2009 / Prečítané 1688 krát
   Od minulého roka prechádza detské ihrisko na Suvorovovej ulici (sídlisko Sever) veľkou rekonštrukciou. Do tohto procesu sa môžete zapojiť aj vy. Pomôžte vylepšiť voľnočasové podmienky pre vaše deti. Podporte modernizáciu tohto ihriska, aby sa už v tomto roku mohli deti hrať na novom, bezpečnom a čistom mieste, v blízkosti svojho ihriska.
   Vlani vďaka finančnému príspevku Mesta Pezinok tam už pribudla klasická prevažovačka a lavičky. Malokarpatská komunitná nadácia Revia poskytla na zakúpenie prvku do ihriska príspevok 232 € (7 tis. Sk), spolu s firmou Vista Real deťom, do ktorého môžete prispieť finančnou čiastkou na dokončenie modernizácie tohto ihriska. Celkový príspevok, ktorý vytvoria občania, prispením do fondu, bude znásobený rovnakou sumou od firmy Vista Real a to až do výšky 1350 € (40 670 Sk).
   Na jar tohto roku v rámci medzisektorovej spolupráce mesta Pezinok, podnikateľského subjektu a nadácie tak bude môcť prejsť pôvodné vybavenie ihriska ďalšou rekonštrukciou a pribudne tam drevený domček, lezecká stena a dve strunové prevažovačky. Je aj na vás, do akej miery bude vynovenie ihriska úspešné.
   Prostredníctvom nadácie Revia alebo iniciátoriek projektu pani Kátlovskej a pani Sagálovej môžete prispieť do fondu Vista Real deťom finančnou čiastkou na číslo účtu: 6660281001/5600, va-riabilný symbol 400 alebo 2660740003/1100 variabilný symbol 400.
   Dúfame, že vďaka vašej pomoci sa už tento rok budú môcť deti hrať na úplne vynovenom ihrisku.
   Ďalšie informácie nájdete na stránke www.revia.sk alebo na telefónnych číslach 0905 960 797, 0903 772 919, 0905 611 838.
 
 
(revia)
 
 

Ohodnoťte článok: