Zhodnotenie prevenčných programov

Marec 2009 / Prečítané 1867 krát
   Mestská polícia vyhodnotila avizovaný prieskum na dvoch stredných, piatich základných školách (vrátane Špeciálnej ZŠ) a siedmich materských školách v Pezinku. Zameraný bol na zhodnotenie úrovne prevenčných programov mestskej polície, ale aj na príslušníkov odd. prevencie kriminality, ktorí programy realizujú. Okrem toho dostali školy možnosť vyjadriť sa k zhodnoteniu práce mestskej polície z ich pohľadu.
   Z prieskumu sme vybrali nasledovné informácie: všetky školy uviedli stopercentnú spokojnosť s úrovňou i realizáciou prevenčných programov. Súčasne rovnako hodnotili profesionalitu preventistov tak po stránke odbornej ako aj v prístupe k deťom. Deti a žiaci podľa prieskumov hodnotia tieto programy i samotných preventistov pozitívne na všetkých školách. Významným ukazovateľom prednášok a besied je ich prínos k zlepšovaniu informovanosti žiakov a učiteľov. Aj z toho dôvodu školy v prieskumoch veľmi často uvádzali nevyhnutnosť pokračovať v prevencii na školách, ktorú realizuje mestská polícia. Celkové hodnotenie práce našich mestských policajtov dosiahlo v roku 2008 stopercentnú spokojnosť od všetkých, ktorí sa do prieskumu zapojili.
   Na záver dodávame, že vzhľadom k úspešnosti prevenčno-bezpečnostnej akcie pod názvom „Bezpečný vchod“, bude akcia v dohľadnej dobe pokračovať v novej, vylepšenej podobe. O podrobnostiach vás budeme bližšie informovať neskôr.
 
M. Schlesinger
 


Ohodnoťte článok: