Prieskum o partnerských mestách

Marec 2009 / Prečítané 1257 krát
   Vlani v decembri a v januári tohto roka sa uskutočnila anketa zameraná na zisťovanie názorov občanov na spoluprácu s partnerskými mestami. Anketu iniciovala Komisia cestovného ruchu pri MsZ. Zúčastnilo sa je 77 respondentov podľa rôzneho vekového a sociálneho zloženia.
   Na otázku či navštívili niektoré partnerské mesto respondenti odpovedali: 32 Mladú Boleslav, 18 Neusiedel am See, 15 Mosonmagyaróvár, 3 Izolu, 9 nenavštívili žiadne.
   Za rozšírenie počtu partnerských miest sa vyslovilo 53 opýtaných. Ako dôvod rozšírenia uviedli: spoznávanie iných kultúr, spolupráca medzi mestami, iné kontakty, spoznávanie ľudí, výmena skúseností pri rozvoji miest.
   Čo prináša spolupráca s partnerskými mestami? Tu už boli odpovede rôznorodé. Z nich prevažovalo rozvíjanie kultúry, priateľstvá, rozvoj cestovného ruchu. Medzi ďalšími môžeme spomenúť: nové informácie, zviditeľnenie mesta či dobrú spoluprácu s priateľmi.
   Súčasťou ankety bolo aj vyžrebovanie výhercov o drobné darčeky. Výhercami sú: Anna Balcová, Záhradná 3, Martin Žigo, Mierová 10, Dominika Kollárová, 1. mája 6. Ceny si môžu prevziať na MsÚ v Pezinku, č. dverí 9.
 

Roman Farkaš
 

Ohodnoťte článok: